ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดกาฬสินธุ์
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-25.00
ที่ตั้ง : โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : นาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-9.00
ที่ตั้ง : โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-55.00
ที่ตั้ง : ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-2-13.00
ที่ตั้ง : โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-82.00
ที่ตั้ง : นามน นามน กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-72.00
ที่ตั้ง : หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-2-40
ที่ตั้ง : ฆ้องชัยพัฒนา กิ่งฆ้องชัย กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-2-15.00
ที่ตั้ง : ลำหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-0-60.00
ที่ตั้ง : คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดกาฬสินธุ์ เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดกาฬสินธุ์