ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ขายขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ค้นพบ 2 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-12.00
ที่ตั้ง : บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-2-6.00
ที่ตั้ง : กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารโรงงานหลุดจำนอง อาคารโรงงานธนาคารยึด จังหวัดกาฬสินธุ์ เช็คอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ค้นหาอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ขายอาคารโรงงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารโรงงานกรมบังคับคดี จังหวัดกาฬสินธุ์